wnętrze kościoła
[msze św.] [spowiedź] [kancelaria] [www.tarnobrzeg.dominikanie.pl]
herb dominikańskiKonwent Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Klasztor OO. Dominikanów w Tarnobrzegu
ul. Kościuszki 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 823 42 53
Historia klasztoru [1/6]:
  1. Historia klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu wiąże się w sposób nierozerwalny z obecnością na tym terenie rodu Tarnowskich, którzy pojawili się tu w połowie XIV wieku. Rafał z Tarnowa herbu Leliwa w 1343 roku poślubił bliżej nieznaną Dzierżkę z Wielowsi. Oprócz Wielowsi otrzymał także części Sielca, Grębowa i Sobowa. Dzików zakupili Tarnowscy od Ossolińskich dopiero w 1552 roku.
  2. W ciągu kolejnych lat różnie się Tarnowskim wiodło. Zresztą, samym Dzikowem i kupioną wraz ze wsią curią, zapewne dworem o mieszkalno-obronnym charakterze, też niezbyt się interesowali, mieszkając stale w drewnianym dworze wielowiejskim. Ale już Stanisław Tarnowski, w końcu XVI stulecia podjął starania, najpierw u króla Stefana Batorego, potem Zygmunta III Wazy o zezwolenie na założenie miasta na gruntach Miechocina, na "surowym korzeniu", może niejako celem utworzenia "Nowego Tarnowa", czyli zrekompensowania ostatecznej utraty Tarnowa w 1570 roku.
  3. Kasztelan sandomierski dopiął swego w 1593 roku, kiedy to za zgodą króla Zygmunta III Wazy, aktem lokacyjnym z 28 maja założył miasto prywatne Tarnobrzeg, na prawie magdeburskim, z przywilejem składu wina i dwóch jarmarków w ciągu roku. Z tym okresem, wiązane jest pojawienie się obrazu Matki Bożej.
«« powrót do strony głównej dalsza historia »»
© Dominikanie – Tarnobrzeg 2009, by Kamil Głowacki & o. Dominik Jurczak OP